เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ (RO) อุตสาหกรรม กำลังการผลิต 6000 ลิตรต่อวัน (6Q) เฟรมเล็ก

฿45,500

เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ (RO) อุตสาหกรรม กำลังการผลิต 6,000 ลิตรต่อวัน (6Q)

รายละเอียด

เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ (RO) อุตสาหกรรม กำลังการผลิต 6000 ลิตรต่อวัน (6Q) เฟรมเล็ก

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซิส รุ่น Absolute RO 6Q (เฟรมเล็ก) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดกลาง ผลิตน้ำได้วันละ 6,000 ลิตร ถ้าต้องการติดตั้งกับน้ำบาดาลจำเป็นต้องมีชุด Softener เพิ่ม โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 081-916-0500

รายละเอียดเครื่อง 6Q

1. Frame Stainless ขนาด 65 x 55 x130 cm.
2. ชุดกรองหยาบ(PP) 20 นิ้ว ท่อน้ำเข้าออก 3/4 นิ้ว
3. ชุด Pump High Pressure ยี่ห้อ DOSAG รุ่น VCP 2-150 ไฟฟ้า 220V.
4. ชุด Soleniod Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 3/4 นิ้ว 220V. รุ่น DFD 20
5. ชุด Soleniod Valve Flushing ขนาด 1/2 นิ้ว 220V. รุ่น DFD 15
6. ชุดวัดแรงดัน
– น้ำเข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI
– น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI
– น้ำออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI
7. ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
– Flow น้ำดี ขนาด 2 GPM
– Flow น้ำทิ้ง ขนาด 5 GPM
8. ระบบ UPVC อย่างดี
9. ระบบตู้คอลโทรล
– ควบคุมด้วยระบบรีเลย์
10. ไส้กรอง R.O. Membrane ขนาด 4″ x 40″ ยี่ห้อ Ultratek BW 4040 จำนวน 1 ท่อน
11. Vessel Stainless ขนาด 4″ x 40″ จำนวน 1 ท่อน