ผลิต/จำหน่าย เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ อุปกรณ์กรองน้ำ

บริษัท ฟิลเตอร์ ซัพพลาย จำกัด มีสินค้าที่ขายประกอบด้วยยี่ห้อ Absolute, Colandas, UniPure, Aquatek, Treatton เป็นต้น คุณลักษณะการกรอง ของเครื่องกรองแต่ละเครื่องต่างกันโดยส่วนใหญ่แล้วราคาจะผันแปรตรงกับคุณภาพการกรองของเครื่องกรองน้ำ ทางเราจึงขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านเลือก ระบบการกรองก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ มีหลายท่านไม่ทราบว่าจะเลือกเครื่องกรองรุ่นใด จึงขอเพิ่มรายละเอียดของระบบการกรอง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือก สามารถ “คลิ๊ก” ที่ตัวหนังสือได้เลยครับ แล้วท่านจะพบกับเครื่องกรองแต่ละแบบ

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์